Metallica – Nothing Else Matters

So close no matter how far

Ne kadar uzak olsak da çok yakınız

Couldn’t be much more from the heart

Daha yürekten olamazdım

Forever trusting who we are

Daima kim olduğumuza güveniyorum

And nothing else matters

Ve başka hiçbir şey önemli değil

Never opened myself this way

Kendimi hiç bu şekilde açmamıştım

Life is ours, we live it our way

Hayat bizim, onu bildiğimiz gibi yaşıyoruz

All these words I don’t just say

Tüm bu sözleri söylemiş olmak için söylemiyorum

And nothing else matters

Ve başka hiçbir şey önemli değil

Trust I seek and I find in you

Güveni sende arıyor ve buluyorum

Every day for us something new

Her gün bizim için yeni bir şey

Open mind for a different view

Farklı bir görüşe açık bir zihin

And nothing else matters

Ve başka hiçbir şey önemli değil

Never cared for what they do

Ne yaptıklarını hiç umursamadım

Never cared for what they know

Ne bildiklerini hiç umursamadım

But I know

Ama biliyorum

So close no matter how far

Ne kadar uzak olsak da çok yakınız

Couldn’t be much more from the heart

Daha yürekten olamazdım

Forever trusting who we are

Daima kim olduğumuza güveniyorum

And nothing else matters

Ve başka hiçbir şey önemli değil

Never cared for what they do

Ne yaptıklarını hiç umursamadım

Never cared for what they know

Ne bildiklerini hiç umursamadım

But I know

Ama biliyorum

Never opened myself this way

Kendimi hiç bu şekilde açmamıştım

Life is ours, we live it our way

Hayat bizim, onu bildiğimiz gibi yaşıyoruz

All these words I don’t just say

Tüm bu sözleri söylemiş olmak için söylemiyorum

And nothing else matters

Ve başka hiçbir şey önemli değil

Trust I seek and I find in you

Güveni sende arıyor ve buluyorum

Every day for us something new

Her gün bizim için yeni bir şey

Open mind for a different view

Farklı bir görüşe açık bir zihin

And nothing else matters

Ve başka hiçbir şey önemli değil

Never cared for what they say

Ne dediklerini hiç umursamadım

Never cared for games they play

Oynadıkları oyunları hiç umursamadım

Never cared for what they do

Ne yaptıklarını hiç umursamadım

Never cared for what they know

Ne bildiklerini hiç umursamadım

And I know

Ve biliyorum

So close no matter how far

Ne kadar uzak olsak da çok yakınız

Couldn’t be much more from the heart

Daha yürekten olamazdım

Forever trusting who we are

Daima kim olduğumuza güveniyorum

No nothing else matters

Hayır, başka hiçbir şey önemli değil

Bir Cevap Yazın