IRCQnet InspIRCd Kanal Modları

b [[email protected]] ban ekleme modudur.

/mode #kanal +b mask([email protected]) şeklinde kurulur ve eşleşen kişi(ler) kanala giriş yapamaz.

i bu mod kanalı davetsel konuma alır

/mode #kanal +i

Sadece davet edilenler kanala giriş yapabilir.

k [anahtar] Girişlerde şifre istenilen kanal. Bu konumda ki kanala giriş yapabilmek için belirlenmiş olan şifrenin bilinmesi gerekmektedir.

/mode #kanal +k şifre

Bu modun kurulu olduğu kanala girmek isteyenler /join #kanal şifre komutu ile giriş yapabilir.

l [sayı] Kanalda bulunabilecek kullanıcı limitidir eklenen sayının üstünde kullana giriş yapamaz.

/mode #kanal +l 100 (101. kişi limit dolu olduğu için giriş yapamaz)

m Sadece +qaohv yetkisinde olanlar konuşabilir.

n Kanalda bulunmayan kullanıcıların dışarıdan kanal geneline mesaj göndermelerini engeller.

o Kanal operatörü.

p (Özel Kanal) Kanalı /list komutu ile yapılan listelemerden saklar.

s(Secret) Kanalı kanalda bulunan kullanıcıların whois çıktısından ve /list komutu ile yapılan listelemelerden saklar.

t Bu modda ki kanalda; Sadece +hoaq modlarından en az birine sahip kullanıcılar kanal başlığını değiştirebilirler.

v +m modunda olan kanalda konuşabilen kullanıcı.

A     gerekli modül: m_allowinvite     Halfop’u olmayan kullanıcıların /invite komutunu kullanmasını sağlar.

a     gerekli modül: m_chanprotect     Kullanıcıya koruma verir. +a modu, +o ların kicklerinden korunur.

B     gerekli modül: m_blockcaps     Büyük harfle yazımları engeller.

C     gerekli modül: m_noctcp     CTCP içerikli metinlerin kanala ulaşmasını engeller.

c     gerekli modül: m_blockcolor     Renk kodları içeren mesajların ulaşmayacağı kanal.

D     gerekli modül: m_delayjoin     Kullanıcılar konuşana kadar kanalda gösterilmezler.

d [sec]     gerekli modül: m_delaymsg     Kanala giren kullanıcı girdikten sonra belirtilen zaman geçene kadar konuşamaz.

e [[email protected]]     gerekli modül: m_banexception     (Exception) +b modundan etkilenmeyen kullanıcı.

F [num]:[sec]     gerekli modül: m_nickflood [sec] içinde [num] kadar nick değişimine izin verilir. Durum aşıldığı taktirde 60 saniye için kanalda nick değişimi yasaklanır.

f {*}[num]:[sec]     gerekli modül: m_messageflood     Allows only [num] messages from a user every [sec] seconds. Exceeding this will enact a KICK on the offending user (or ban if the * is included.)

G     gerekli modül: m_censor     Sunucu tarafından yasaklanmış olan kelimelerin kanal geneline gönderimini engeller.

g [keyword]     gerekli modül: m_chanfilter     Blocks messages matching [keyword]. Wild cards are usable here; however, must be done with wildcards surrounding the keyword as well. For example, if you wanted to filter [key*word], you would type: /mode #kanal +g *key*word*

H [num:sec]     gerekli modül: m_chanhistory     Displays the last [num] lines of chat to a user joining a channel; [sec] is the maximum time to keep lines in the history buffer. Designed so that the new user knows what the current topic of conversation is when joining the channel.

h [nick]     gerekli modül: m_halfop     Kanal yardımcı operatörü.

I [[email protected]]     gerekli modül: m_inviteexception     (Invex) Davetsel konumdaki (invite only (+i)) kanala giriş yapabilen kullanıcı.

J [sec]     gerekli modül: m_kicknorejoin     Disallows a user from joining [sec] seconds after being /KICK’d

j [num]:[sec]     gerekli modül: m_joinflood     Allows only [num] users to join the channel in [sec] seconds.

K     gerekli modül: m_knock     /knock komutu yolu ile mesaj alımına kapalı olan kanal. Not: Bu mod +i modu ile birlikte kullanılmaktadır.

L [channel]     gerekli modül: m_redirect     Kanal linki. Eger +l limiti dolu ise bir sonraki kullanıcı otomatik olarak yönlendirilen kanala girecektir.

/mode #kanaladı +L #yönlendirilen-kanal

M     gerekli modül: m_services_account Bu modda ki kanalda; Sadece nicki kayıtlı olan kullanıcılar kanal geneline mesaj gönderebilirler.

N     gerekli modül: m_nonicks     u modda ki kanalda; Sadece +qao modlarindan en az birine sahip kullanicilar nick degistirebilirler.

O     gerekli modül: m_operchans     Sadece IRC Operatörlerin giris yapabilecegi kanal.

P     gerekli modül: m_permchannels     Marks the channel as "permanent". Will not disappear when there are no users. Note that only opers can set this mode.

Q     gerekli modül: m_nokicks     Kick yasaktır.

q     gerekli modül: m_chanprotect     Kanal sahibi modu.

R     gerekli modül: m_services_account     Sadece kayıtlı kullanıcılar kanala katılabilir.

r     gerekli modül: m_services_account     Marks a channel as registered. While some services still use this (namely Anope), this mode is mostly depreciated.

S     gerekli modül: m_stripcolor  Renk kodları kullanılan mesajları renksiz hale getirir.

T     gerekli modül: m_nonotice     Bu modda ki kanala; notice gönderilemez.

u     gerekli modül: m_auditorium     Kanal yönetici kiplerinin gizli durumda oldugu kanal.

w [flag]:[banmask]     gerekli modül: m_autoop     Adds basic channel access controls of [flag] to [banmask], via the +w listmode. For example, +w o:R:Brain will op anyone identified to the account "Brain" on join.

X [flag]:[restriction]     gerekli modül: m_exemptchanops     Allows the level of channel access required to bypass a given permission to be set. For example, setting +NX v:nonick will prevent people from changing nicks unless they are voiced (or opped/halfopped).

Y     gerekli modül: m_ojoin     Marks a user as an oper in-channel with a definable prefix in front of their nick, when an oper issues the /ojoin #channel command. An oper with +Y cannot be kicked or deoped. Note that this mode is oper only.

y     gerekli modül: m_operprefix     Marks a user as an oper in-channel with a definable prefix in front of their nick. If this module is loaded, all opers will permanently be prefixed with the character, as opposed to +Y, which only prefixes during an /ojoin. Note that this mode is oper only.

Z     gerekli modül: m_namedmodes     This module allows for the display and manipulation of channel modes via long-form mode names. For example, to set a channel ban with named modes:

/MODE #channel +Z [email protected]

z     gerekli modül: m_sslmodes     Sadece SSL ile bağlanan kullanıcılar kanala girebilir

Bir Cevap Yazın